KARGICAK VILLA

ved Province Alanya og Pro Admin Ltd

 

 
Hjem Kargıcak Prosjekt Detaljer Kart Om oss Kontakt
 

 

 

 

 

 

 

 
Detaljer om tomtene
 
Dette er plantegning over store deler av området.
Våre byggeklare tomter hører til parsell 140 - og har nummer 10 og 11.

Parsell nummer 341 er Gold Bau Sitesi, som er ferdig utbygd.

Opp på dette kartet er himmelretning sydvest. Utsikten mot sjøen blir ikke forstyrret av noen bygninger i forkant.
 
 
Under vises en forstørrelse av tomt 10 og 11, med påførte tomtestørrelser.
Villaens størrelse kan dekke 25% av tomtens grunnflate.
Tillatt byggehøyde i Kargıcak kommune er 2,5 etasjer. Det vil si 2 fulle etasjer + kjeller + en skråstilt takkonstruksjon som gir en halv etasje.
Kjeller som bygges under huset, kan utgjøre en mye større grunnflate.
Du vil med andre kunne bygge deg en villa på over 500 kvm inklusive kjellerlokaler/garasje.
 
     
   
 
 
Prosjektleder salg og utbygging   Prosjektleder administrajon og utbygging
  2
 
 
 
 
 
Kargicak Villa v/Yasemin Nil - Mail: info@provincealanya.com