KARGICAK VILLA

ved Province Alanya og Pro Admin Ltd

 

 
Hjem Kargıcak Prosjekt Detaljer Kart Om oss Kontakt
 

 

 

 

 

 

 

 
Prosjekt

 

 
Ta deg tid til å nyte videoen av tomta og området rundt.
Som du selv vil se, skal du lete lenge etter en slik utsikt - uten å måtte bygge huset ditt i et bratt heng.
 
Før byggestart skal tomtene utplaneres ytterligere. Hvor plan grunnen skal være rundt huset ditt, om du ønsker noe skråning for blomsterbed, om du vil ha spesielle innretninger bygget inn før tomta skal bebygges (eksempelvis varmepumpe, gasstank, hydrofor, vannreserver o.l.) - det skal tegnes inn og utføres i forbindelse med planeringen.
 
Det økonomiske aspektet i byggeprosessen, blir utformet i budsjett. En viss andel vil måtte settes inn i startfasen, mens ytterligere kapital tilføres underveis, i forkant av byggetrinnene. Ønskes det å sette av et totalbeløp fra starten av, vil deler av dette kunne settes på en sperret konto med renter som godskrives byggherren - det vil si deg selv. Alt skal gjøres opp i lire - og i Tyrkia har man høyrentekontoer for denne valøren, som gir langt mer enn renter hjemme i Norge. For tiden ligger denne renten på rundt 8%. Hvordan du ønsker dette, er ditt valg - vi gir bare råd.
     
  Samtlige material- og arbeidskostnader, blir ført etter norsk regnskapsprinsipp - slik at du selv vil ha en fullstendig oversikt. Du vil da også vite eksakt hva huset ditt består av og hvor det kommer fra for all framtid. Skulle du ha behov for å kjøpe noe tillsvarende, vil du lett finne leverandøren. I dokumentasjonen kan du på norsk lett se hva de ulike tingene er på tyrkisk.  
     
  Du mottar spesifisert oversikt over alle tekniske detaljer i huset ditt. Dette er viktige detaljer om blant annet hvor alle kabler og vannrør går i vegger og gulv. Slik unngår du overraskelser ved senere boring av hull osv. Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene.  
     
  Under "Detaljer" finner du kart og oppmåling av tomtearealene. Har du spørsmål om flere detaljer, ta kontakt med oss.
 
 
Prosjektleder salg og utbygging   Prosjektleder administrajon og utbygging
  2
 
 
 
 
 
Kargicak Villa v/Yasemin Nil - Mail: info@provincealanya.com